Meguiars Air Re-Fresher New Car 1st

€19,95 EUR

Meguiars Air Re-Fresher New Car är det första luktelimineringssystemet för hela bilen. Den eliminerar omedelbart lukter permanent på molekylär nivå ända in i fläktsystemet och lämnar en nybils-doft efter sig.

"1 time use"

EAN/GTIN

Default Title: 70382009939

Piktogram

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare, kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på