Labocosmetica Sam Hpc Kit 30ml Plus 30ml

€113,95 EUR €133,95 EUR
-14%

#SAM + HPC är ett tvålagers kermiskt lackskydd för dig som vill ha ultimat glans, smutsavstötning och hydrofobisk effekt.

80/20 står för att SAM produkten innehåller 80% kemiskt skydd och 20% fysiskt skydd. HPC som är Top Coaten är ett 100% kemiskt skydd.

Ett skydd som till stor del är kemiskt innebär att den står emot kemikalier väldigt bra och att det står emot insekter och fågelspillning bra. Några andra egenskaper som kännetecknar ett kemiskt skydd är mycket glans, grym avrinning, smutsavstötning och att lacken blir hal efter applicering. Ett skydd som är till största del kemiskt är också oftast lättare att applicera vilket gör den typen av skydd mest lämplig för entusiaster.

Den fysiska delen hjälper till att skydda mot fysiskt slitage som nötning med tvättsvampar, tvättborstar och liknande.

Dessa produkter är alltså till största del kemiska skydd, vilka är de egenskaperna som de flesta entusiaster är ute efter. En galet trevlig glans, vatten som dansar av och en smidig applicering. SAM för sig självt är fantastiskt men när den dessutom toppas med HPC som ger en häftig 3D glans och ännu mer hydrofobisk effekt blir det ett sanslöst resultat som verkligen får lacken och färgen att "poppa".

När denna produkten togs fram så testades den i de tuffaste klimaten runt om i världen. I Dubai för den extrema värmen och sandstormarna, i Dehli och Manila för de hemska luftföroreningarna och den fuktiga värmen, i Moskva och Göteborg för kylan och saltet på vägarna och i andra länder runt om i europa med mer normala förhållanden. Genom dessa grundliga tester har snittet för hållbarheten för SAM och HPC tillsammans uppskattats till runt 6000mil (60000km).

EAN/GTIN

Default Title: 8005553021382

Piktogram

Health Hazard

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på