Labocosmetica Sam Coating Kit 50ml

€104,95 EUR

#SAM är ett keramiskt lackskydd från Labocomsetica som är perfekt som en enlagersprodukt både för entusiaster och proffs.

#SAM är en produkt som kan läggas i ett lager och få ett fullgott skydd tack vare "Self Assambled Monolayer" (SAM) teknologin.

80/20 står för att denna produkten innehåller 80% kemiskt skydd och 20% fysiskt skydd.

Ett skydd som till stor del är kemiskt innebär att den står emot kemikalier väldigt bra och att det står emot insekter och fågelspillning bra. Några andra egenskaper som kännetecknar ett kemiskt skydd är mycket glans, grym avrinning, smutsavstötning och att lacken blir hal efter applicering. Ett skydd som är till största del kemiskt är också oftast lättare att applicera vilket gör den typen av skydd mest lämplig för entusiaster.

Den fysiska delen hjälper till att skydda mot fysiskt slitage som nötning med tvättsvampar, tvättborstar och liknande.

Denna produkten har alltså mest av de kemiska egenskaperna, vilka är de egenskaperna som de flesta entusiaster är ute efter. En grymt trevlig glans, vatten som dansar av och en smidig applicering.

När denna produkten togs fram så testades den i de tuffaste klimaten runt om i världen. I Dubai för den extrema värmen och sandstormarna, i Dehli och Manila för de hemska luftföroreningarna och den fuktiga värmen, i Moskva och Göteborg för kylan och saltet på vägarna och i andra länder runt om i europa med mer normala förhållanden. Genom dessa grundliga tester har snittet för hållbarheten för SAM uppskattats till runt 3000mil (30000km).

EAN/GTIN

Default Title: 8005553021344

Piktogram

Health Hazard

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på