Good Stuff Gloss Detailer Sprayvax

€8,95 EUR €11,95 EUR
-25%

Syntetisk Quick Detailer utformad för enkelt och snabbt lackskydd. Dess huvudfunktion är att ge en hög glans. När det appliceras ger det en hydrofobisk effekt. Enkel applicering och en fruktig doft som förbättrar arbetskomforten. Upp till 4 veckors hållbarhet.
ANVÄNDNING:
1. Skaka flaskan före användning
2. Spraya i mikrofiberduk eller direkt på lacken, arbeta ut produten med mikrofiberduken
3. Använd andra sidan av mikrofiberduken för att torka av Gloss Detailern

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140621

Piktogram

Exclamation Mark

Varningstext

Varning Faroangivelser: Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på