Good Stuff Clay Lube Glidmedel till lera

€8,95 EUR €10,95 EUR
-18%

Clay Lube för att optimera andvändning av rengöringslera, påskyndar lerningsprocessen. Fruktig doft för bättre arbetskomfort.
GÖR SÅ HÄR:
1. Tvätta och torka bilen
2. Spraya elementet du ska lera och dra leran över ytan
3. Torka av elementet med en mikrofiberhandduk och flytta till nästa element

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140386

Piktogram

Varningstext

Faro- och skyddsangivelser För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen Innehåller 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyklo[3.3.1.13,7]dekan, 1-(3-kloro-2- propenyl)-, klorid. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare. Första hjälpen Kontakt med ögonen: Skölj omedelbart med mycket vatten. Avlägsna kontaktlinser om möjligt. Kontakt med huden: Avlägsna förorenade kläder, armbandsur, smycken. Tvätta exponerad hud med mycket vatten. Använd tvål om möjligt. Inandning: För ut i friska luften. Förtäring: Ge omedelbart en lösning av aktivt kol att dricka. Ge aldrig en medvetslös person något oralt intag. Råd till läkare: Inga kända förgiftningssymptom orsakade av denna produkt. I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på