Good Stuff APC Apple

€7,95 EUR €9,95 EUR
-20%

Good Stuff APC är ett koncentrerat mångsidigt rengöringsmedel som med fördel kan användas som en alkalisk avfettning/förtvätt. Tack vare det breda användningsområdet kommer det att vara perfekt för rengöring av däck och fälgar, inredning och exteriör plast, under huven, golvmattor med mera. Med en doft av Äpple. OBS produkten är extremt koncentrerad!

ANVÄNDNING:
1. Förbered lösningen beroende på smuts; blandningsförhållanden från 1:50 till 1:4
2. Spraya på en borste eller direkt på ytan som ska rengöras och börjar jobba in produkten.
3. Skölj av produkten med vatten eller torka av med en torr mikrofiber

ATT TÄNKA PÅ:
1. Testa på en plats som inte syns innan du använder produkten
2. Använd inte på varma ytor, och låt inte produkten torka in.

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140515

Piktogram

Corrosive

Varningstext

Fara! Faroangivelser: Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehåller: etylendiamintetraättiksyra, tetranatriumsalt, Sulfonsyror, C14-16-alkanhydroxi och C14-16-alken, natriumsalter I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på