Arcticlean Chrome Polish 150ml

€9,95 EUR €11,95 EUR
-16%

Ger en hög & långvarig finish på all polerbar metall/krom. Avlägsnar effektivt och snabbt oxider, insekter och beläggningar utan att repa ytan. Kan även användas på ytor som blir heta t.ex. avgassystem då produkten är värmebeständig.

Chrome polish innehåller inga slipmedel som många klassiska kromputser gör utan rengör på kemisk väg. Detta för att du inte ska repa kromen.

EAN/GTIN

Default Title: 7340192900423

Piktogram

Environment Hazardous

Health Hazard

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! Mycket brandfarlig vätska och ånga. Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Irriterar huden. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering genom inandning. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på